Sony Xperia SP - Sửa văn bản

background image

Sửa văn bản

Bạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi viết theo cả hai chiều dọc và
ngang bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Theo hướng dọc, công cụ sửa cần
thiết có trên thanh ứng dụng. Theo hướng ngang, nút Sửa cung cấp công cụ tương
tự.

Thanh ứng dụng

1

Đóng thanh ứng dụng

2

Chọn tất cả văn bản

3

Cắt văn bản

4

Sao chép văn bản

5

Dán văn bản

chỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bảng ghi tạm.

Cách chọn văn bản

1

Nhập một vài văn bản, sau đó nhấn đúp lên văn bản đó. Từ mà bạn nhấn vào
sẽ được tô sáng bởi các thẻ mục ở cả hai bên.

2

Kéo các thẻ mục sang trái hoặc phải để chọn thêm văn bản.

Cách sửa văn bản theo hướng dọc

1

Nhập vào một vài văn bản, sau đó nhấn đúp vào văn bản đã nhập để làm cho
thanh ứng dụng xuất hiện.

2

Chọn văn bản bạn muốn sửa, rồi sau đó sử dụng thanh ứng dụng để thực hiện
những thay đổi mong muốn.

Cách sửa văn bản theo hướng nằm ngang

1

Nhập một vài văn bản, sau đó nhấn đúp lên văn bản đã nhập.

2

Chọn văn bản mà bạn muốn làm việc, sau đó nhấn Sửa... và chọn một tùy
chọn.