Sony Xperia SP - Chụp ảnh và quay video

background image

Chụp ảnh và quay video

1

Phóng to hoặc thu nhỏ

2

Màn hình chính của camera

3

Phím camera – Kích hoạt camera/Chụp ảnh/Quay video

4

Xem ảnh chụp và video

5

Chụp ảnh hoặc quay video clip

6

Quay lại một bước hoặc thoát khỏi camera

7

Biểu tượng cài đặt chế độ chụp

8

Biểu tượng cài đặt camera và biểu tượng phím tắt

9

Camera trước

Cách chụp ảnh từ màn hình khóa.

1

Cách bật màn hình, bấm nhanh vào phím nguồn .

2

Để bật camera, vuốt sang trái trong phần trên của màn hình.

3

Sau khi camera mở, nhấn .

Cách chụp ảnh bằng phím camera

1

Kích hoạt camera.

2

Bấm phím camera xuống hết mức.

Cách chụp ảnh bằng cách nhấn vào nút camera ảo

1

Kích hoạt camera.

2

Chĩa camera về phía đối tượng.

3

Nhấn vào nút camera trên màn hình . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả
ngón tay ra.

Cách sử dụng camera trước để tự chụp chân dung

1

Kích hoạt camera.

2

Nhấn

.

3

Để chụp ảnh, bấm phím camera. Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả ngón tay
ra.

Cách sử dụng đèn flash chụp ảnh tĩnh

1

Khi camera mở, nhấn .

2

Chọn thông số cài đặt đèn flash theo ý muốn.

3

Chụp ảnh.

66

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách quay video bằng phím camera

1

Kích hoạt camera.

2

Nhấn và chọn .

3

Nếu không chọn máy quay phim, bấm .

4

Để bắt đầu quay video, bấm phím camera.

5

Để ngừng quay phim, bấm phím camera một lần nữa.

Cách quay video bằng cách nhấn vào màn hình

1

Kích hoạt camera.

2

Chĩa camera về phía đối tượng.

3

Nhấn để bắt đầu quay phim.

4

Nhấn để ngừng quay phim.

Chức năng này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Tự động cao cấp.

Cách xem ảnh chụp và video

1

Kích hoạt camera, sau đó nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh chụp hoặc video.

2

Vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh chụp và video.

Cách xoá ảnh chụp hoặc video đã quay

1

Duyệt tới ảnh chụp hoặc video bạn muốn xoá.

2

Nhấn vào màn hình để làm xuất hiện.

3

Nhấn .

4

Nhấn Xoá để xác nhận.