Sony Xperia SP - Trình hướng dẫn cài đặt

background image

Trình hướng dẫn cài đặt

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ mở ra để giúp bạn đặt
cấu hình các cài đặt cơ bản, đăng nhập vào một số tài khoản và cá nhân hóa thiết bị
của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một tài khoản Sony Entertainment Network, bạn có thể
đăng nhập vào đó và bắt đầu thưởng thức âm nhạc, video và trò chơi từ Sony
Entertainment Network trên thiết bị của bạn. Hoặc bạn có thể tạo một tài khoản mới
ngay trên thiết bị của mình.

Bạn cũng có thể truy cập vào trình hướng dẫn cài đặt từ menu Cài đặt.

Sony Entertainment Network với dịch vụ Video Unlimited và Music Unlimited chỉ có ở một số thị
trường. Cần phải có thuê bao riêng. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng.

Cách truy cập hướng dẫn cài đặt bằng tay

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Hướng dẫn cài đặt.