Sony Xperia SP - Tổng quan về thiết bị

background image

Tổng quan về thiết bị

7

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Ống kính camera trước

2

Cảm biến ánh sáng

3

Bộ cảm biến độ gần

4

Loa nghe

5

Phím âm lượng/thu phóng

6

Phím nguồn

7

Phím camera

8

Micrô chính

9

Cổng cho bộ sạc/cáp USB

10 Giắc cắm tai nghe

11 Ống kính camera

12 Đèn camera

13 Micrô thứ hai

14 Dải trong suốt chiếu sáng

15 Loa