Sony Xperia SP - Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng này

background image

Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng này

Đây là Xperia™ SP Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản phần mềm Android™ 4.3
(Jelly Bean)
. Nếu bạn không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần
mềm nào, bạn có thể kiểm tra điều này bằng menu Cài đặt. Để biết thêm thông tin về
bản cập nhật phần mềm, hãy xem Cập nhật thiết bị.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện thời của thiết bị

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android.