Sony Xperia SP - Bật và tắt thiết bị

background image

Bật và tắt thiết bị

Cách bật thiết bị

Đảm bảo rằng pin đã được sạc ít nhất 30 phút trước khi bật thiết bị lên lần đầu.

1

Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi thiết bị rung nhẹ.

2

Nếu màn hình tối đi, hãy bấm nhanh phím nguồn để kích hoạt màn hình.

3

Nhập mã PIN thẻ SIM của bạn khi được yêu cầu, sau đó nhấn

.

4

Nếu màn hình của bạn bị khóa, hãy đặt ngón tay trên màn hình và vuốt lên
hoặc xuống để mở khóa máy.

5

Chờ một lúc để thiết bị khởi động.

Mã PIN của SIM ban đầu do nhà khai thác mạng cung cấp, nhưng sau này có thể thay đổi từ
menu Cài đặt. Để sửa chữa khi nhập sai mã PIN thẻ SIM, nhấn

.

Cách tắt thiết bị

1

Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi menu tùy chọn mở ra.

2

Trong menu tùy chọn, nhấn Tắt nguồn.

3

Nhấn OK.

Có thể mất chút thời gian để thiết bị tắt máy.

Cách buộc thiết bị tắt máy

10

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Tháo nắp lưng.

2

Dùng đầu bút hoặc vật tương tự bấm và giữ nút TẮT. Thiết bị sẽ tự động tắt.

Không sử dụng các vật quá nhọn có thể làm hỏng nút TẮT.