Sony Xperia SP - Xem ảnh chụp và video

background image

Xem ảnh chụp và video

Sử dụng thẻ mục Hình ảnh trong ứng dụng Album để xem các ảnh chụp và phát các
video bạn đã quay bằng camera hoặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào
thiết bị của mình. Tất cả ảnh chụp và video sẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự
thời gian.

1

Xem ảnh chụp và video trong thẻ mục Hình ảnh

2

Xem ảnh chụp và video trong thẻ mục Album của tôi

3

Xem các tuỳ chọn menu

4

Ngày của các mục trong nhóm

5

Nhấn vào ảnh chụp hoặc video để xem

6

Di chuyển lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem ảnh chụp và video

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Album.

3

Nhấn vào ảnh chụp hoặc video để xem.

4

Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem
ảnh chụp hoặc video trước đó.

Nếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị, hãy chọn hộp kiểm
Tự động xoay màn hình trong Cài đặt > Màn hình.

Cách thay đổi kích thước hình nhỏ

Khi xem hình nhỏ của ảnh chụp và video trong Album, hãy kéo hai ngón tay ra
để phóng to hoặc chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách phóng to thu nhỏ ảnh chụp

Khi bạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm
hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách xem trình chiếu các ảnh chụp

1

Khi đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công
cụ, sau đó nhấn > Trình chiếu để bắt đầu phát toàn bộ các ảnh chụp trong
album.

2

Nhấn vào ảnh chụp để kết thúc trình diễn slide.

74

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem trình chiếu các ảnh chụp với nhạc nền

1

Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh
công cụ, sau đó nhấn > SensMe™ slideshow.

2

Chọn bài nhạc và chủ đề bạn muốn sử dụng để trình chiếu, sau đó nhấn .
Ứng dụng Album sẽ phân tích các ảnh chụp của bạn và sử dụng dữ liệu âm
nhạc SensMe™ để phát trình chiếu.

3

Để tạm ngừng phát, nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển, sau đó
nhấn .

Cách phát video

1

Mở thẻ mục Ảnh hoặc thẻ mục Album của tôi trong Album.

2

Sử dụng kiểu xem dạng lưới hoặc dạng danh sách, hãy xác định đoạn video
mà bạn muốn mở.

3

Nhấn vào đoạn video đó để phát.

4

Nếu không hiển thị các nút điều khiển phát lại nào thì hãy nhấn vào màn hình
để hiện chúng ra. Để ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình một lần
nữa.

Cách tạm ngừng video

1

Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều
khiển.

2

Nhấn .

Cách tua tới và tua lùi nhanh một đoạn video

1

Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều
khiển.

2

Kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để
tua tới nhanh.

Cách điều chỉnh âm lượng của video

Bấm phím âm lượng.