Sony Xperia SP - Блокування і захист пристрою

background image

Блокування і захист пристрою

Номер IMEI

Кожен пристрій має унікальний номер IMEI (International Mobile Equipment Identity, міжнародний

ідентифікатор обладнання мобільної станції). Цей номер слід собі записати. Якщо пристрій буде

вкрадено, оператор мережі за допомогою номера IMEI зможе блокувати доступ до своєї мережі з

цього пристрою у вашій країні.

Перегляд номера IMEI

Щоб переглянути номер IMEI, зніміть кришку акумулятора.

Відкрийте номеронабирач на пристрої та введіть

*#06#*

.

Як переглянути у пристрої номер IMEI

1

З Головний екран, торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Про телефон > Стан.

3

Щоб переглянути номер IMEI, прокрутіть до IMEI.

Захист SIM-картки

Ви можете заблокувати та розблокувати кожну SIM-картку, яка використовується у пристрої, за

допомогою PIN-коду (англ. Personal Identity Number). Коли SIM-картку заблоковано, пакет послуг

зв'язку, пов'язаний з цією карткою, недоступний.
Якщо кількість невдалих спроб правильно ввести PIN-код перевищить максимальну дозволену

кількість, SIM-картку буде заблоковано. У такому разі потрібно буде ввести PUK (Personal

Unblocking Key – Персональний ключ розблокування), а потім новий PIN-код. Коди PIN та PUK

надає оператор мережі.

Як заблокувати SIM-картку

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Установити блокування SIM-
картки
> Заблок. SIM-картку.

3

Введіть PIN-код SIM-картки й торкніться OK.

Змінення PIN-коду SIM-картки

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться . .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Установити блокування SIM-
картки
.

3

Торкніться елемента Змінити PIN SIM-картк..

4

Введіть старий PIN-код SIM-картки й торкніться OK.

5

Введіть новий PIN-код SIM-картки й торкніться OK.

6

Введіть новий PIN-код SIM-картки ще раз й торкніться OK.

114

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Змінення PIN2-коду SIM-картки

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться піктограми .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Установки дзвінка.

3

Торкніться елементів Номери фіксованого набору > Змінити PIN2.

4

Введіть старий PIN2-код SIM-картки й торкніться OK.

5

Введіть новий код PIN2 SIM-картки й торкніться OK.

6

Підтвердьте новий код PIN2 (персональний ідентифікаційний номер 2) і торкніться OK.

Розблокування заблокованої SIM-картки

1

Введіть PUK-код і торкніться

.

2

Введіть новий PIN-код і торкніться

.

3

Повторно введіть новий PIN-код і торкніться

.

Якщо кількість невдалих спроб ввести PUK-код перевищить дозволене значення, SIM-
картку буде заблоковано. Якщо це сталося, зверніться до свого постачальника послуг для
отримання нової SIM-картки.

Встановлення блокування екрана

Існує декілька способів заблокувати екран пристрою. Наприклад, ви можете використовувати

функцію Face Unlock, яка розблоковує екран за допомогою зображення вашого обличчя. Також ви

можете встановити шаблон доступу до екрана, числовий PIN-код або текстовий пароль.
Обов'язково запам'ятайте свій шаблон, PIN-код або пароль доступу до екрана. Якщо забути цю

інформацію, можливо, що вам не вдасться відновити важливі дані, такі як контакти та

повідомлення. Додаткову інформацію можна дізнатися в Службі підтримки користувачів Sony.

Як установити блокування екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
.

2

Виберіть потрібну опцію.

Налаштування функції розпізнавання обличчя

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
.

2

Торкніться Розпізнавання обличчя, потім виконуйте інструкції в пристрої, щоб

зробити знімок свого обличчя.

3

Зробивши знімок обличчя, торкніться Продовжити.

4

Виберіть резервний метод блокування та дотримуйтесь інструкцій на екрані пристрою, щоб

завершити налаштування.

Функція розпізнавання обличчя менш надійна, ніж шаблон блокування екрана, PIN-код
або пароль. Якщо ви її використовуєте, розблокувати ваш пристрій зможе людина,
обличчя якої схоже на ваше.

Для досягнення найкращих результатів знімайте своє обличчя у приміщенні при
достатньо (але не надто) яскравому світлі та тримайте пристрій на рівні очей.

Розблокування екрана за допомогою функції розпізнавання обличчя

1

Увімкніть екран.

2

Подивіться на пристрій під тим самим кутом, який ви використовували для зйомки свого

обличчя для функції розпізнавання обличчя.

Якщо функція розпізнавання обличчя не розпізнала ваше обличчя, вам потрібно
накреслити резервний шаблон або ввести PIN-код для розблокування екрана.

Як вимкнути функцію Face Unlock

1

Перейдіть на Головний екран та торкніться > Установки > Безпека >
Блокування екрана.

2

Накресліть резервний шаблон розблокування екрана або введіть PIN-код.

3

Торкніться елемента Гортання.

115

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення шаблону розблокування екрана

1

Перетягніть панель стану вниз і торкніться .

2

Торкніться Безпека > Блокування екрана > Шаблон.

3

Виконайте вказівки в пристрої.

Розблокування екрана за допомогою шаблона розблокування екрана

1

Увімкніть екран.

2

Накресліть шаблон розблокування екрана.

Якщо накреслений на екрані шаблон розблокування відхилено п’ять разів поспіль,
зачекайте 30 секунд і повторіть спробу.

Змінення узору розблокування екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Блокування екрана.

3

Накресліть шаблон розблокування екрана.

4

Торкніться елемента Шаблон.

5

Виконуйте відображені у пристрої вказівки.

Вимкнення шаблону доступу до екрана

1

Перейдіть на головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
.

2

Накресліть шаблон розблокування екрана.

3

Торкніться Гортання.

Як створити PIN-код розблокування екрана

1

Перейдіть на головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
> PIN-код.

2

Введіть цифровий PIN-код.

3

За потреби торкніться , щоб згорнути клавіатуру.

4

Торкніться елемента Продовжити.

5

Повторно введіть і підтвердьте свій PIN-код.

6

За потреби торкніться , щоб згорнути клавіатуру.

7

Торкніться елемента OK.

Вимкнення PIN-коду розблокування екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
.

2

Введіть PIN-код і торкніться Далі.

3

Торкніться Гортання.

Як створити пароль блокування екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
> Пароль.

2

Введіть пароль.

3

За потреби торкніться , щоб згорнути клавіатуру.

4

Торкніться елемента Продовжити.

5

Повторно введіть і підтвердьте свій пароль.

6

За потреби торкніться , щоб згорнути клавіатуру.

7

Торкніться елемента OK.

Вимкнення пароля розблокування екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться > Установки > Безпека > Блокування
екрана
.

2

Введіть пароль і торкніться Далі.

3

Торкніться Гортання.