Sony Xperia SP - Читання та надсилання повідомлень

background image

Читання та надсилання повідомлень

У програмі «Повідомлення» повідомлення відображаються у вигляді розмов, тобто всі

повідомлення, надіслані певній особі й отримані від неї, об’єднуються у групу. Для надсилання

мультимедійних повідомлень потрібно правильно вказати в пристрої установки MMS. Див. статтю
Установки Інтернету та обміну повідомленнями на сторінці 33.

1

Повернення до списку розмов

2

Перегляд параметрів

3

Надіслані та отримані повідомлення

4

Кнопка «Надіслати»

5

Приєднання файлу

6

Приєднання інформації про розташування

7

Приєднання звукового кліпу

8

Зйомка та приєднання фотографії

9

Приєднання фотографії, збереженої на пристрої

10

Текстове поле

Створення та надсилання повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться .

3

Торкніться , потім торкніться Додати одержувача і виберіть контакт зі списку

контактів. Якщо одержувача немає в списку контактів, введіть його номер уручну, а потім

торкніться .

4

Завершивши додавання одержувачів, торкніться Готово.

5

Торкніться Написати повід. і введіть текст повідомлення.

6

Щоб додати файл мультимедіа, торкніться піктограми й виберіть опцію.

7

Щоб надіслати повідомлення, торкніться Надіс..

Якщо вийти з повідомлення, не надіславши його, повідомлення буде збережено як
чернетку. Розмову буде позначено словом Чернетки.

49

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Читання отриманого повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться потрібної розмови.

3

Якщо повідомлення ще не завантажене, торкніться й утримуйте його, а потім торкніться
Завантаж. повідомл..

Відповідь на повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення.

3

Введіть відповідь і торкніться Надіс..

Пересилання повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення, яке потрібно переслати.

3

Доторкніться до повідомлення, яке потрібно переслати, і утримуйте його, а потім торкніться
Переслати повідомл..

4

Торкніться , потім торкніться Додати одержувача і виберіть контакт зі списку

контактів. Якщо одержувача немає в списку контактів, введіть його номер уручну, а потім

торкніться .

5

Завершивши додавання одержувачів, торкніться Готово.

6

За потреби відредагуйте повідомлення й торкніться Надіс..

На кроці 4 ви також можете торкнутись Кому та почати вводити номер телефону
одержувача вручну.

Як зберегти файл, одержаний у повідомленні

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, яку потрібно відкрити.

3

Якщо повідомлення ще не завантажено, торкніться й утримуйте його, а потім торкніться
Завантаж. повідомл..

4

Торкніться й утримуйте повідомлення, яке ви бажаєте зберегти, потім виберіть потрібну

опцію.