Sony Xperia SP - Календар

background image

Календар

Календар

На пристрої є календар для планування часу та складання розкладу. Якщо у вас є обліковий запис

Google™, календар пристрою можна синхронізувати з веб-календарем. Див. Синхронізація з
Microsoft® Exchange ActiveSync®
на сторінці 103.

Установлення вигляду календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму Календар і

торкніться її.

2

Торкніться стрілки вниз, щоб відкрити розкривне меню, потім виберіть потрібний параметр.

Перегляд кількох календарів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Календар.

2

Натисніть клавішу , потім торкніться Календарі.

3

Виберіть календарі, які потрібно переглянути.

Створення події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім — Календар.

2

Торкніться .

3

Якщо календар синхронізовано з одним або кількома обліковими записами, виберіть

обліковий запис, до якого потрібно додати цю подію. Якщо подію потрібно додати лише на

пристрій, торкніться Календар пристрою.

4

Введіть назву, час, розташування й опис події.

5

Торкніться Додатково та виберіть нагадування для події. Щоб додати нове нагадування

для події, торкніться .

6

За бажанням можна вибрати інший параметр у розділі Повторення.

7

Торкніться Готово.

Коли наблизиться призначений для події час, пролунає короткий сигнал нагадування.
Крім того, на панелі стану відобразиться піктограма

.

Перегляд події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Торкніться подій, які потрібно переглянути.

Щоб змінити установки календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Натисніть клавішу , потім торкніться Установки.

3

Торкніться потрібної установки і внесіть бажані зміни.