Sony Xperia SP - Будильник

background image

Будильник

Про будильник

Пристрій можна використовувати як будильник, вибравши будь-який звук пристрою як сигнал

будильника. Будильник не спрацьовує, якщо пристрій вимкнено. Проте він спрацьовує, коли

пристрій перебуває в режимі «Без звуку» або в режимі «У літаку». Якщо користуєтеся одним з цих

режимів, то можна засинати при ввімкненому пристрої, — телефонні дзвінки вас не розбудять.

Як активувати будильник

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

108

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як установити новий сигнал будильника

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться елемента .

4

Торкніться Час та налаштуйте час, виконавши прокрутку вгору або вниз.

5

Торкніться елемента Установити.

6

За бажанням змініть інші установки будильника.

7

Торкніться елемента Готово.

Зміна наявного будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться будильника, який потрібно змінити.

4

Торкніться Час та налаштуйте час, виконавши прокрутку вгору або вниз.

5

Торкніться елемента Установити.

6

За бажанням змініть інші установки будильника.

7

Торкніться елемента Готово.

Формат часу будильника відповідає загальним установкам часу у пристрої, наприклад 12-
або 24-годинний.

Вимкнення будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Перетягніть повзунок навпроти будильника, який потрібно вимкнути, ліворуч.

Увімкнення наявного будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Перетягніть повзунок праворуч навпроти будильника, який потрібно ввімкнути.

Щоб видалити будильник

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Доторкніться й утримуйте будильник, який потрібно видалити.

4

Торкніться піктограми Видалити сигнал будильника, а далі – Так.

Установлення сигналу дзвінка будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться будильника, який потрібно змінити.

4

Торкніться Сигнал будильника і виберіть параметр, а потім торкніться Готово.

5

Торкніться Готово.

Установлення періодичного сигналу

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться будильника, який потрібно змінити.

4

Торкніться елемента Повторення.

5

Позначте потрібні дні; потім торкніться OK.

6

Торкніться елемента Готово.

Установлення назви будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться будильника, який потрібно змінити.

4

Введіть назву будильника в полі Текст будильника.

5

Торкніться Готово.

109

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Увімкнення функції вібрування для будильника

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його.

3

Торкніться будильника, який потрібно змінити.

4

Позначте Вібрування.

5

Торкніться Готово.

Під час створення нового сигналу будильника функція вібрування стандартно вмикається.

Налаштування відтворення сигналів у беззвучному режимі

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Будильник і годинник і торкніться його, потім торкніться сигналу,

щоб вибрати його.

3

Позначте У беззвучному режимі.

4

Торкніться Готово.

Під час створення нового сигналу будильника функція відтворення сигналів у беззвучному
режимі стандартно вмикається.

Відкладання сигналу будильника під час його звучання

Торкніться елемента Відкласти.

Вимкнення сигналу будильника під час його звучання

Перетягніть праворуч.

110

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.