Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Використовуйте технологію Near Field Communications (NFC) для обміну з іншими пристроями

такими даними, як відеофайли, фотографії, адреси веб-сторінок, музичні файли та контакти. Також

ви можете використовувати NFC для зчитування тегів, що містять додаткову інформацію про

продукт або послугу, а також тегів, що активують певні функції в пристрої.

92

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

NFC — це бездротова технологія з максимальним діапазоном дії в один сантиметр, тож пристрої,

що обмінюються даними, слід тримати близько один від одного. Щоб використовувати NFC,

необхідно спочатку ввімкнути функцію NFC. При цьому екран пристрою має бути активним.

Технологія NFC може бути доступна не в усіх країнах і/або регіонах.

Щоб увімкнути функцію NFC

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше....

3

Позначте поле NFC.

Зона визначення NFC

Розміщення зони визначення NFC не однакове на різних пристроях. Якщо ви бажаєте
обмінюватися даними з іншим пристроєм за допомогою NFC, див. посібник користувача
іншого пристрою для отримання додаткової інформації.

Обмін контактом з іншим пристроєм через NFC

1

Переконайтеся, що в обох пристроях увімкнуто функцію NFC, а обидва екрани активні.

2

Для перегляду контактів відкрийте Головний екран, торкніться , потім торкніться .

3

Торкніться контакту, яким потрібно обмінятися.

4

Утримуйте ваш пристрій та пристрій-одержувач біля друг друга, щоб зони розпізнавання

NFC пристроїв доторкалися. Після встановлення з'єднання між пристроями вони вібрують

та видають короткий звук. Також відображається мініатюра контакту.

5

Торкніться мініатюри, щоб розпочати передачу.

6

Після завершення передачі інформація контакту відображається на екрані пристрою-

одержувача та зберігається в пристрої-одержувачі.

Обмін музичним файлом з іншим пристроєм за допомогою NFC

1

Переконайтеся, що на вашому пристрої та пристрої-одержувачі ввімкнуто NFC й екрани

обох пристроїв активні.

2

Щоб відкрити програму WALKMAN™, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

3

Виберіть категорію музики та знайдіть запис, яким потрібно поділитися.

4

Торкніться запису, щоб відтворити його. Потім можна торкнутися , щоб призупинити

запис. Передача відбувається як під час відтворення, так і під час призупинення запису.

5

Тримайте свій пристрій і пристрій-одержувач задніми панелями одне до одного, щоб їхні

області розпізнавання NFC торкалися. Після встановлення з’єднання між пристроями вони

вібрують і видають короткий звук. Також відображається мініатюра запису.

6

Торкніться мініатюри, щоб розпочати передачу.

7

Після завершення передачі музичний файл одразу відтвориться на пристрої-одержувачі.

Одночасно файл буде збережено на пристрої-одержувачі.

Захищені авторським правом об’єкти можуть не підлягати копіюванню, надсиланню й
передаванню.

93

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Обмін фотографією чи відеокліпом з іншим пристроєм через NFC

1

Переконайтеся, що в обох пристроях увімкнуто функцію NFC, а обидва екрани активні.

2

Щоб переглянути фотографії та відеозаписи у своєму пристрої, перейдіть на Головний

екран, а потім торкніться , потім знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться фотографії або відеокліпу, яким потрібно обмінятися.

4

Утримуйте ваш пристрій та пристрій-одержувач біля друг друга, щоб зони розпізнавання

NFC пристроїв доторкалися. Після встановлення з'єднання між пристроями вони вібрують

та видають короткий звук. Відображається мініатюра фотографії або відеозапису.

5

Торкніться мініатюри, щоб розпочати передачу.

6

По завершені перенесення фотографія чи відеокліп одразу відображаються на екрані

пристрою-одержувача. Одночасно об'єкт зберігається на пристрої-одержувачі.

Функцію NFC також можна використовувати для обміну відеозаписами з програмою
"Фільми".

Обмін веб-адресою з іншим пристроєм через NFC

1

Переконайтеся, що в обох пристроях увімкнуто функцію NFC, а обидва екрани активні.

2

З Головний екран, торкніться .

3

Щоб відкрити веб-браузер, знайдіть та торкніться .

4

Завантажте веб-сторінку, якою потрібно обмінятися.

5

Утримуйте ваш пристрій та пристрій-одержувач біля друг друга, щоб зони розпізнавання

NFC пристроїв доторкалися. Після встановлення з'єднання між пристроями вони вібрують

та видають короткий звук. Також відображається мініатюра веб-сторінки.

6

Торкніться мініатюри, щоб розпочати передачу.

7

По завершені перенесення веб-сторінка одразу відображається на екрані пристрою-

одержувача.

Сканування позначок NFC

Ваш пристрій може сканувати різні типи позначок NFC. Наприклад, можна сканувати позначки на

постерах, бігбордах чи на продуктах у точках продажу. Можливе отримання додаткової інформації,

такої як веб-адреса.

Як сканувати теги NFC

1

Переконайтеся, що у вашому пристрої увімкнуто функцію NFC і екран активний.

2

Розмістіть пристрій над тегом, щоб зона розпізнавання NFC торкалася його. Пристрій

сканує тег та відображає зібраний вміст. Щоб відкрити вміст тега, торкніться його.

3

Щоб відкрити тег, торкніться його.

Підключення до пристрою, що підтримує NFC

Ви можете з'єднати свій пристрій з іншими пристроями виробництва Sony, що підтримують NFC,

такими як динамік або навушники. Якщо ви встановлюєте таке підключення, додаткову інформацію

можна отримати у посібнику користувача пристрою, до якого ви встановлюєте підключення.

Можливо, для встановлення з'єднання вам потрібно буде активувати на обох пристроях
Wi-Fi® або Bluetooth®.