Sony Xperia SP - Перегляд фотографій і відеозаписів

background image

Перегляд фотографій і відеозаписів

Використовуйте вкладку «Зображення» у програмі «Альбом» для перегляду фотографій і

відтворення відеозаписів, зроблених за допомогою камери, або перегляду аналогічного вмісту,

збереженого на пристрої. Фотографії та відеозаписи відображаються в таблиці в хронологічному

порядку.

1

Перегляд фотографій і відеозаписів на вкладці «Зображення»

2

Перегляд фотографій і відеозаписів на вкладці «Мої альбоми»

3

Перегляд параметрів меню

4

Дата об’єктів у групі

5

Щоб переглянути фотографію або відеозапис, торкніться їх

6

Прокрутіть угору або вниз, щоб переглянути вміст

Перегляд фотографій і відеозаписів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Альбом і торкніться його.

3

Щоб переглянути фотографію або відеозапис, торкніться їх.

4

Щоб переглянути наступну фотографію чи відеозапис, проведіть пальцем по екрану

ліворуч. Для перегляду попередньої фотографії чи відеозапису проведіть по екрану

праворуч.

Якщо не вдається автоматично змінити орієнтацію екрана, повертаючи пристрій на бік,
установіть позначку Автом.повертати екран у розділі Установки > Дисплей.

Змінення розміру мініатюр

Під час перегляду мініатюр фотографій або відеозаписів у програмі «Альбом» розведіть

два пальці для збільшення чи зведіть їх (виконайте «щипок») для зменшення зображення.

Масштабування фотографії

Переглядаючи фотографію, розведіть два пальці для збільшення чи зведіть їх для зменшення.

Як увімкнути для фотографій показ слайдів

1

Переглядаючи фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а

потім торкніться > Показ слайдів, щоб запустити відтворення всіх фотографій в

альбомі.

2

Щоб завершити показ слайдів, торкніться будь-якої фотографії.

75

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як увімкнути для фотографій показ слайдів з музикою

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а

потім торкніться > SensMe™ slideshow.

2

Виберіть музику та тему, яку ви бажаєте використовувати для показу слайдів, а потім

торкніться . Програма "Альбом" проаналізує ваші фотографії та відтворить слайди з

використанням музичних даних SensMe™.

3

Щоб призупинити відтворення, торкніться екрана; коли відобразяться елементи керування,

торкніться .

Відтворення відео

1

Відкрийте вкладку Зображення або Мої альбоми в "Альбомі".

2

Відкривши вид таблиці або списку, знайдіть відеозапис, який ви бажаєте відкрити.

3

Торкніться відеокліпу, щоб відтворити його.

4

Якщо елементи керування не відображаються, торкніться екрана, щоб відобразити їх. Щоб

сховати їх, торкніться екрана знову.

Призупинення відео

1

Під час відтворення відео торкніться екрана, щоб відобразились елементи керування.

2

Торкніться елемента .

Щоб швидко перемотувати відео вперед і назад

1

Під час відтворення відео торкніться екрана, щоб відобразились елементи керування.

2

Перетягуйте значок індикатора відтворення ліворуч для перемотування назад або праворуч

для перемотування вперед.

Налаштування гучності відеозапису

Натисніть клавішу гучності.