Sony Xperia SP - Pangkalahatang-ideya ng application

background image

Pangkalahatang-ideya ng application

Gamitin ang application na Alarma at orasan upang mag-set ng iba't ibang uri

ng mga alarma.
Gamitin ang iyong web browser upang mag-navigate at tumingin ng mga web

page, mamahala ng mga bookmark, at mamahala ng teksto at mga imahe.
Gamitin ang application ng Calculator upang magsagawa ng mga

pangunahing pagkalkula.
Gamitin ang application ng Kalendaryo upang manatiling nakasubaybay sa

iyong mga kaganapan at mapamahalaan ang iyong mga appointment.
Gamitin ang camera upang kumuha ng mga larawan at magrekord ng mga

video clip.
Gamitin ang application na Mga Contact upang pamahalaan ang mga numero

ng telepono, email address at iba pang impormasyong nauugnay sa iyong

mga contact.
I-access ang iyong mga na-download na application.
Gamitin ang application ng Email upang magpadala at tumanggap ng mga

email sa pamamagitan parehong ng mga pribado at pangkumpanyang

account.
Gamitin ang application ng Facebook upang makapag-social networking

kasama ng mga kaibigan, kapamilya at katrabaho sa buong mundo.
Mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio.

124

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Gamitin ang application na Album upang tingnan at ayusin ang iyong mga

larawan at video.
Gamitin ang application na Gmail™ upang magbasa, magsulat at mag-ayos

ng mga mensaheng email.
Maghanap ng impormasyon sa iyong device at sa web.
Tingnan ang iyong kasalukuyang lokasyon, maghanap ng iba pang mga

lokasyon, at kalkulahin ang mga ruta gamit ang Google Maps™.
Pumunta sa Google Play™ upang mag-download ng libre at binabayarang

mga application para sa iyong device.
Gamitin ang application ng Pag-mensahe upang magpadala at tumanggap ng

mga text at multimedia message.
Gamitin ang application na Pelikula upang mag-play ng mga video sa iyong

device at magbahagi ng nilalaman sa iyong mga kaibigan.
Gamitin ang application na "WALKMAN" upang mag-ayos at mag-play ng

musika, mga audio book at podcast.
Tumingin ng mga kuwento ng balita at pagtataya ng panahon.
Tumawag sa telepono sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial ng numero

o sa pamamagitan ng paggamit sa function na smart dial.
Gamitin ang application na Video Unlimited upang magrenta at bumili ng mga

video.
I-optimize ang mga setting upang umakma sa sarili mong mga

pangangailangan.
Gamitin ang application na Hangouts™ para makipag-chat sa mga kaibigan

online.
Tumukoy ng mga track ng musika na naririnig mong pinapatugtog sa iyong

kapaligiran, at kunin ang impormasyon ng artist, album at iba pa.
Gamitin ang YouTube™ upang magbahagi at manood ng mga video mula sa

buong mundo.
Gamitin ang application na Suporta upang i-access ang suporta sa user sa

device. Halimbawa, maaari mong i-access ang isang User guide,

impormasyon sa pag-troubleshoot, at mga tip at trick.
Mag-download at mag-install ng mga bagong aplikasyon at update.

Hindi sinusuportahan ang ilang application ng lahat ng network at/o service provider sa lahat

ng lugar.

125

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.