Sony Xperia SP - Pagtawag

background image

Pagtawag

Pagtawag

Pangkalahatang-ideya ng pagtawag

Maaari kang tumawag sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial sa numero ng

telepono, sa pamamagitan ng pagtapik sa numerong naka-save sa listahan ng iyong

mga contact, o sa pamamagitan ng pagtapik sa numero ng telepono sa iyong view ng

log ng tawag. Magagamit mo rin ang feature na smart dial upang mabilis na

makahanap ng mga numero mula sa iyong listahan ng mga contact at mga log ng

tawag. Upang magsagawa ng video call, maaari mong gamitin ang Hangouts™ na

application para sa instant messaging at video chat sa iyong device. Tingnan ang

Instant messaging at video chat

sa pahinang 53.

1

Buksan ang iyong listahan ng mga contact

2

Tingnan ang mga entry sa log ng iyong tawag

3

Tingnan ang iyong mga paboritong contact

4

Tingnan ang lahat ng grupo ng contact na naka-save sa iyong device

5

Tanggalin ang numero

6

Dialpad

7

Itago o burahin ang log ng tawag

8

Pindutan ng tawag

9

Itago o ipakita ang dialer

Upang tumawag sa pamamagitan ng pag-dial

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Telepono.

3

Ipasok ang numero ng tatanggap at tapikin ang .

Upang tumawag gamit ang smart dial

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Telepono.

3

Gamitin ang dialpad upang ipasok ang mga titik o bilang na kumakatawan sa

contact na gusto kong tawagan. Habang ipinapasok mo ang bawat titik o bilang,

lumilitaw ang isang listahan ng mga posibleng tugma.

4

Tapikin ang contact na gusto mong tawagan.

39

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magsagawa ng international na tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Telepono.

3

Hawakan nang matagal ang 0 hanggang sa lumabas ang simbolong “+”.

4

Ipasok ang country code, area code (hindi kasama ang unang 0) at numero ng

telepono, pagkatapos tapikin ang .

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliin kung ipapakita o itatago ang iyong numero ng telepono sa mga

device ng tatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.

Upang ipakita o itago ang iyong numero ng telepono

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga

karagdagang setting

> Caller ID.