Sony Xperia SP - Pagpapasa ng mga tawag

background image

Pagpapasa ng mga tawag

Maaari kang magpasa ng mga tawag, halimbawa, sa isa pang numero ng telepono, o

sa isang serbisyo sa pagsagot.

Upang mag-forward ng mga tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng

tawag

.

3

Pumili ng opsyon.

4

Ipasok ang numerong gusto mong i-forward ang mga tawag, pagkatapos ay i-

tap ang Pagana.

Upang i-off ang pag-forward ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng

tawag

.

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang I-disable.