Sony Xperia SP - Tungkol sa User guide na ito

background image

Tungkol sa User guide na ito

Ito ang Xperia™ SP User guide para sa Android™ 4.3 (Jelly Bean) na bersyon ng

software. Kung hindi ka sigurado kung aling bersyon ng software ang ginagamit ng

iyong device, maaari mo itong i-check sa pamamagitan ng menu ng Mga Setting. Para

sa higit pang impormasyon tungkol sa mga update sa software, tingnan ang

Pag-

update sa iyong device

.

Upang i-check ang kasalukuyang bersyon ng software ng iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Tungkol sa telepono > Bersyon ng

Android

.