Sony Xperia SP - Gabay sa pag-setup

background image

Gabay sa pag-setup

Sa unang beses na simulan mo ang iyong device, may magbubukas na gabay sa pag-

setup upang matulungan kang ikumpigura ang mga pangunahing setting, mag-sign in

sa ilang account, at i-personalize ang iyong device. Halimbawa, kung mayroon kang

Sony Entertainment Network account, maaari kang mag-sign in dito at simulang mag-

enjoy ng musika, mga video at laro mula sa Sony Entertainment Network sa iyong

device. O kaya, maaari kang gumawa ng bagong account na direkta sa iyong device.

Maaari mo ring i-access ang gabay sa pag-setup sa ibang pagkakataon mula sa menu ng

Mga Setting.

Ang Sony Entertainment Network na may Video Unlimited at Music Unlimited ay hindi available

sa bawat market. Nangangailangan ng hiwalay na subscription. May nalalapat na mga

karagdagang tuntunin at kundisyon.

Upang i-access ang gabay sa pag-setup nang manu-mano

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Tapikin ang Mga setting > Gabay sa pag-setup.