Sony Xperia SP - Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

background image

Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

Kapag nagpasok ka ng teksto, maaari mong gamitin ang function na voice input sa

halip na i-type ang mga salita. Sabihin lang ang mga salitang gusto mong ipasok. Ang

28

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

voice input ay isang pang-eksperimentong teknolohiya mula sa Google™, at available

ito para sa ilang wika at rehiyon.

Upang paganahin ang pag-input ng boses

1

Kapag nagpasok ka ng text gamit ang on-screen keyboard o ang Phonepad,

tapikin ang o .

2

I-tap ang , pagkatapos ay i-tap ang Mga setting ng keyboard.

3

Markahan ang Key pg-type sa boses ng Google na checkbox.

4

Pindutin ang upang i-save ang iyong mga setting. Lalabas ang isang icon ng

mikropono sa iyong on-screen keyboard o Phonepad.

Upang magpasok ng teksto gamit ang voice input

1

Buksan ang on-screen keyboard o ang Phonepad.

2

Tapikin ang . Kapag lumabas ang , magsalita upang magpasok ng teksto.

Kapag tapos ka na, tapiking muli ang . Lalabas ang iminumungkahing teksto.

3

Manu-manong i-edit ang teksto kung kinakailangan.