Sony Xperia SP - On-screen keyboard

background image

On-screen keyboard

Maaari kang magpasok ng text sa on-screen QWERTY keyboard sa pamamagitan ng

paisa-isang pagtapik sa bawat titik, o maaari mong gamitin ang feature na Pag-input

ng gesture at i-slide ang iyong daliri mula sa isang titik patungo sa isa pa para bumuo

ng mga salita.
Maaari kang pumili ng hanggang tatlong wika para sa pag-input ng teksto. Dine-detect

ng keyboard ang wika na ginagamit mo at hinuhulaan ang mga salita para sa wikang

iyon habang nagta-type ka. Awtomatikong binubuksan ng ilang application ang on-

screen keyboard, halimbawa, mga application ng email at text messaging.

26

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1 Magtanggal ng character bago ang cursor.

2 Magpasok ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teskto.

3 Magpasok ng espasyo.

4 I-personalize ang iyong keyboard. Mawawala ang key na ito pagkatapos ma-personalize ang

keyboard.

5 Ipakita ang mga numero at simbolo. Para sa mas marami pang simbolo, tapikin ang

.

6 Magpalipat-lipat sa pagitan ng lower-case , upper-case at caps . Para sa ilang wika, ginagamit

ang key na ito upang mag-access ng mga dagdag na character sa wika.

Upang ipakit aang nasa screen na keyboard upang magpasok ng teksto

I-tap ang field ng text entry.

Upang gamitin ang on-screen keyboard sa landscape na orientation

Kapag ipinapakita ang on-screen keyboard, itagilid ang device.

Maaaring kailangan mong ayusin ang mga setting sa ilang application upang paganahin ang

landscape na orientation.

Upang magpasok ng teksto ayon sa character

1

Upang magpasok ng character na nakikita sa keyboard, tapikin ang character.

2

Upang magpasok ng variant ng character, i-touch nang matagal ang

karaniwang character sa keyboard upang makakuha ng listahan ng mga

available na opsyon, pagkatapos ay pumili mula sa listahan. Halimbawa, upang

ipasok ang "é," i-touch nang matagal ang "e" hanggang sa lumabas ang iba

pang mga opsyon, pagkatapos, habang patuloy na nakadiin ang iyong daliri sa

keyboard, i-drag patungo sa at piliin ang "é."

Upang magpasok ng tuldok

Pagkatapos mong magpasok ng isang salita, tapikin nang dalawang beses ang

space bar.

Upang magpasok ng teksto gamit ang function na Gesture na pag-input

1

Kapag ipinapakita ang on-screen keyboard, i-slide ang iyong daliri mula sa

bawat titik upang i-trace ang salitang gusto mong isulat.

2

Pagkatapos mong magpasok ng salita, ibitaw ang iyong daliri. Lilitaw ang isang

iminumungkahing salita batay sa mga titik na na-trace mo na.

3

Kung hindi lalabas ang salitang gusto mo, tapikin ang upang makakita ng iba

pang mga opsyon at pumili ayon dito. Kung hindi lalabas ang ninanais na

opsyon, tanggalin ang buong salita at i-trace ito ulit, o ipasok ang salita sa

pamamagitan ng pag-tap sa mga indibidwal na titik.

Upang baguhin ang mga setting ng Pag-input ng gesture

1

Kapag ipinakita ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mga setting ng keyboard> Setting

ng pag-input ng teksto

.

3

Upang i-aktibo o i-deaktibo ang pagganang Pag-input ng gesture, markahan o

alisan ng marka ang checkbox ng Pag-input ng gesture.

27

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.