Sony Xperia SP - Mga setting ng pag-access

background image

Mga setting ng pag-access

Tingnan at baguhin ang mga setting para sa iyong device mula sa menu ng Mga

Setting. Naa-access ang menu ng Mga Setting mula sa parehong panel ng

Notification at screen ng Application.

Upang i-access ang mga setting ng iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang Mga setting.

Maaari mo ring i-drag pababa ang status bar papunta sa Home screen at tapikin ang upang

i-access ang mga setting sa iyong device.