Sony Xperia SP - Lock screen

background image

Lock screen

Ang screen ng lock ay ang screen na nakikita mo kapag naka-lock ang device pero

aktibo ang screen. Maaaring magkaroon ang screen ng lock ng hanggang sa limang

pane at maaari kang magdagdag ng isang widget sa bawat pane. Maaari mong i-

access ang mga widget na ito mula sa screen ng lock. Halimbawa, maaari mong

idagdag ang widget na Kalendaryo at isang widget ng email para mas mabilis kang

makakuha ng access sa mga application na ito.

Makikita ang widget ng Orasan bilang default sa gitnang pane ng screen ng lock.

Upang magdagdag ng widget sa lock screen

1

Upang i-aktibo ang screen, pindutin nang sandali ang power key na .

2

Mag-swipe papasok mula sa kaliwang bahagi sa tuktok ng screen hanggang sa

lumabas ang , pagkatapos ay tapikin ito.

3

Kung kinakailangan, ipasok ang iyong PIN code, pattern o password upang i-

unlock ang screen.

4

Hanapin at tapikin ang widget na gusto mong idagdag.

5

Sundin ang mga tagubiling nasa screen, kung kinakailangan, upang tapusin

ang pagdaragdag ng widget.

Upang mag-alis ng widget mula sa screen ng lock

1

Upang isaaktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

2

I-touch at tagalan ang widget na gusto mong alisin, pagkatapos ay i-drag ito

papunta sa .

Upang ilipat ang isang widget sa screen ng lock

1

Upang isaaktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

2

I-touch at tagalan ang widget na gusto mong ilipat, pagkatapos ay i-drag ito

papunta sa bagong lokasyon.