Sony Xperia SP - Pamamahala sa nilalamang video

background image

Pamamahala sa nilalamang video

Upang manu-manong makakuha ng impormasyon ng pelikula

1

Tiyaking mayroong aktibong koneksyon sa data ang iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin

ang Mga Palabas.

3

Tapikin ang Lahat sa tab na Aking Koleksyon upang mag-browse papunta sa

thumbnail ng isang file kung saan kung gusto mong makakuha ng

impormasyon.

4

I-touch at tagalan ang thumbnail para sa video, pagkatapos ay tapikin ang

Maghanap ng impo

.

5

Kung na-prompt, payagan ang iyong device na mag-download ng mga detalye

ng video gamit ang iyong koneksyon ng data sa mobile.

6

Sa field ng paghahanap, magpasok ng mga keyword para sa video, pagkatapos

ay tapikin ang key na kumpirmahin sa keyboard. Ipinapakita sa isang listahan

ang lahat ng tugma.

7

Pumili ng resulta ng paghahanap, pagkatapos ay tapikin ang Tapos na.

Magsisimula ang pag-download ng impormasyon.

Makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga bagong dagdag na video nang awtomatiko

sa tuwing bubukas ang application na Mga Pelikula kung minarkahan mo ang checkbox na

Kunin detalye ng video sa ilalim ng Mga Setting. Maaaring malapat ang mga singil sa

pagpapadala ng data.

Kung hindi tama ang na-download na impormasyon, maghanap muli gamit ang ibang mga

keyword.

Upang mag-clear ng impormasyon tungkol sa isang video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin

ang Mga Palabas.

2

Tapikin ang Lahat sa tab na Aking Koleksyon upang mag-browse sa video na

gusto mong i-edit.

3

I-touch at tagalan ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang I-clear

ang impo

.

Upang magtanggal ng video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin

ang Mga Palabas.

2

Tapikin ang Lahat sa tab na Aking Koleksyon upang mag-browse patungo sa

video na gusto mong tanggalin.

3

I-touch at tagalan ang thumbnail ng video, pagkatapos ay tapikin ang Tanggalin

mula sa listahan na lalabas.

4

Tapiking muli ang Tanggalin upang kumpirmahin.

86

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.