Sony Xperia SP - Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device

background image

Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device

Bago mo simulang gamitin ang application na Mga Pelikula, magandang ideya na

maglipat ng mga pelikula, palabas sa TV at iba pang nilalamang video papunta sa

iyong device mula sa iba pang mga device, gaya ng computer. Maraming paraan para

ilipat ang iyong nilalaman:

Ikonekta ang iyong device sa computer gamit ang isang USB cable at i-drag at i-drop

ang mga file ng video nang direkta gamit ang application na file manager sa computer.

Tingnan ang

Pagkonekta ng iyong device sa isang computer

sa pahinang 100.

Kung mayroon kang PC, gamitin ang applicatio na Media Go™ mula sa Sony™ para

ayusin ang nilalaman at maglipat ng gma video file papunta sa iyong device sa

pamamagitan ng PC. Matuto nang higit pa at i-download ang application na Media

Go™.

Kung Apple® Mac® ang iyong computer, maaari mong gamitin ang Sony™ Bridge

para sa Mac para maglipat ng mga video file mula sa iTunes papunta sa iyong device.

Matuto nang higit pa at i-download ang Sony™ Bridge para sa Mac

.

85

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.