Sony Xperia SP - Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature

background image

Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature

Hindi sinusuportahan sa lahat ng bansa/rehiyon o ng lahat ng network at/o service

provider sa lahat ng lugar ang ilang serbisyo at feature na inilarawan sa User guide na

ito. Nang walang limitasyon, nalalapat ito sa GSM International Emergency Number,

112. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong network operator o service provider para

matukoy ang pagiging available ng anumang tukoy na serbisyo o feature at kung may

nalalapat na mga karagdagang bayarin sa access o paggamit.
Maaaring mangailangan ng access sa Internet ang paggamit ng ilang partikular na

feature at application na inilarawan sa gabay na ito. Maaari kang makaipon ng mga

singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet mula sa iyong device.

Makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider para sa higit pang impormasyon.