Sony Xperia SP - Leaflet ng mahalagang impormasyon

background image

Leaflet ng mahalagang impormasyon

Bago mo gamitin ang iyong device, pakibasa ang leaflet ng Mahalagang impormasyon

na ibinigay sa Gabay sa pag-setup sa iyong device o sa kahon.

Upang i-access ang gabay sa pag-setup nang manu-mano

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Tapikin ang Mga setting > Gabay sa pag-setup.