Sony Xperia SP - Bluetooth® wireless technology

background image

wireless technology

Gamitin ang function ng Bluetooth

®

upang magpadala ng mga file sa iba pang mga

device na tugma sa Bluetooth

®

, o upang kumonekta sa mga handsfree na aksesorya.

I-on ang function ng Bluetooth

®

sa iyong device at gumawa ng mga wireless na

koneksyon sa iba pang mga device na tugma sa Bluetooth

®

gaya ng mga computer,

97

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

handsfree na aksesorya, at telepono. Mas mahusay na gumagana ang mga
koneksyon ng Bluetooth

®

sa loob ng 10 metro (33 talampakan), na walang mga solid

na bagay sa pagitan. Sa ilang kaso, maaaring kailangan mong manu-manong ipares
ang iyong device sa iba pang mga Bluetooth

®

device.

Maaaring mag-iba-iba ang paggana at pagiging tugma sa mga Bluetooth

®

device.

Upang i-on ang function ng Bluetooth

®

at gawing nakikita ang iyong device

1

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang switch na i-off sa tabi ng Bluetooth upang i-on ang function ng
Bluetooth

®

.

3

Tapikin ang Bluetooth. Lalabas ang iyong device at ang listahan ng mga
available na Bluetooth

®

.

4

Tapikin ang pangalan ng iyong device upang gawin ang iyong device na
nakikita sa iba pang mga Bluetooth

®

device.

Upang i-adjust ang oras ng visibility ng iyong device sa ibang mga Bluetooth

®

device

1

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Bluetooth.

3

Pindutin ang at piliin ang Timeout ng visibility.

4

Pumili ng opsyon.

Pagpapangalan sa iyong device

Maaari mong pangalanan ang iyong device. Ipapakita sa iba pang mga device ang
pangalang ito pagkatapos mong i-on ang function ng Bluetooth

®

at nakatakda sa

nakikita ang iyong device.

Upang pangalanan ang iyong device

1

Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth

®

.

2

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang Bluetooth.

4

Tapikin ang at piliin ang Palitan pangalan telepono.

5

Magpasok ng pangalan para sa iyong device.

6

Tapikin ang Palitan ang pangalan.

Pagpares sa isa pang Bluetooth

®

device

Kapag ipinares mo ang iyong device sa isa pang device, halimbawa, maaari mong
ikonekta ang iyong device sa isang Bluetooth

®

headset o Bluetooth

®

car kit at gamitin

ang iba pang mga device na ito upang magbahagi ng musika.
Sa sandaling naipares mo na ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device,

tatandaan ng iyong device ang pagpapares na ito. Kapag ipinapares ang iyong device
sa isang Bluetooth

®

device, maaaring kailanganin mong magpasok ng passcode.

Awtomatikong susubukan ng iyong device ang generic passcode na 0000. Kung hindi
ito gumana, sumangguni sa user guide upang makuha ng iyong Bluetooth

®

device

ang passcode ng device. Hindi mo kailangang ipasok muli ang passcode sa susunod
na pagkakataong kumonekta ka sa dating naipares na Bluetooth

®

device.

Inaatasan ka ng ilang Bluetooth

®

device, halimbawa, ng karamihan ng Bluetooth

®

headset, na

parehong magpares at kumonekta sa isa pang device.

Maaari mong ipares ang iyong device sa ilang Bluetooth

®

device, ngunit maaari ka lang

kumonekta sa isang Bluetooth

®

profile sa isang pagkakataon.

98

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device

1

Tiyaking aktibo ang function ng Bluetooth

®

kung saan mo gustong ipares ang

iyong device at nakikita sa iba pang mga Bluetooth

®

device.

2

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang Bluetooth. Lalabas sa listahan ang lahat ng available na
Bluetooth

®

device.

4

Tapikin ang Bluetooth

®

device na gusto mong i-pares sa iyong device.

5

Magpasok ng passcode, kung kinakailangan, o kumpirmahin ang parehong

passcode sa parehong mga device. Nakapares na ngayon ang iyong device at
ang Bluetooth

®

device.

Upang ikonekta ang iyong device sa isa pang Bluetooth

®

device

1

Kung kumokonekta ka sa Bluetooth

®

device na kinakailangan mo munang

ipares ang iyong device bago kumonekta, sundin ang mga may-katuturang

hakbang upang ipares ang iyong device sa device na iyon.

2

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang Bluetooth.

4

Tapikin ang Bluetooth

®

device kung saan mo gustong ikonekta ang iyong

device.

Upang alisin sa pagkakapares ang isang Bluetooth

®

device

1

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Bluetooth.

3

Sa ilalim ng Mga ipinares na device, tapikin ang sa tabi ng pangalan ng

device na gusto mong alisin sa pagkakapares.

4

Tapikin ang I-unpair.

Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth

®

technology

Magbahagi ng mga item sa iba pang mga device na tugma sa Bluetooth

®

gaya ng

mga telepono o computer. Maaari kang magpadala at tumanggap ng ilang uri ng mga
item gamit ang function ng Bluetooth

®

, gaya ng:

Mga larawan at video

Musika at ibang mga audio file

Mga Contact

Mga web page

Upang mag-send ng mga item gamit ang Bluetooth

®

1

Tumatanggap na device:

Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth

®

at

nakikita ng iba pang mga Bluetooth

®

device ang device.

2

Nagse-send na device:

Buksan ang application na naglalaman ng item na

gusto mong i-send, at mag-scroll patungo sa item.

3

Depende sa application at sa item na gusto mong i-send, maaaring kailanganin

mong i-touch at tagalan ang item, buksan ang item, at pindutin ang ,

halimbawa. Maaaring may umiiral na iba pang mga paraan ng pagse-send ng

item.

4

Pumili ng Bluetooth.

5

I-on ang Bluetooth

®

, kung hinihiling sa iyong gawin iyon.

6

Tapikin ang pangalan ng tumatanggap na device.

7

Tumatanggap na device:

Kung hihilingin, tanggapin ang koneksyon.

8

Nagse-send na device:

Kung hiniling, kumpirmahin ang paglipat sa

tumatanggap na device.

9

Tumatanggap na device:

Tanggapin ang papasok na item.

99

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumanggap ng mga item gamit ang Bluetooth

®

1

Tiyaking naka-on ang function ng Bluetooth

®

at nakikita sa iba pang mga

Bluetooth

®

device.

2

Sinisimulan na ngayon ng nagpapadalang device ang pagpapadala ng data sa

iyong device.

3

Kung na-prompt, ipasok ang parehong passcode sa dalawang device, o

kumpirmahin ang iminungkahing passcode.

4

Kapag inabisuhan ka tungkol sa isang papasok na file sa iyong device, i-drag

ang status bar pababa at tapikin ang notification upang tanggapin ang paglipat

ng file.

5

Tapikin ang Tanggapin upang simulan ang paglipat ng file.

6

Upang tingnan ang kasalukuyang katayuan ng paglipat, i-drag ang status bar

pababa.

7

Upang buksan ang natanggap na item, i-drag ang status bar pababa at tapikin

ang may-katuturang notification.

Upang tingnan ang mga file na natanggap mo gamit ang Bluetooth

®

1

I-drag ang status bar pababa, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Bluetooth.

3

Pindutin ang at piliin ang Ipakita mga natanggap file.