Sony Xperia SP - Mga pangkalahatang setting ng camera

background image

Mga pangkalahatang setting ng camera

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng mode ng pagkuha

Superior na auto

I-optimize ang iyong mga setting upang umakma sa anumang eksena.

Manu-mano

Manu-manong i-adjust ang mga setting ng camera.

Effect ng larawan

Maglapat ng mga effect sa mga larawan.

I-sweep nang Panorama

Gamitin ang setting na ito upang kumuha ng mga wide-angle at panoramic na larawan. Pindutin lang

ang key ng camera at galawin ang camera nang dahan-dahan mula sa isang dako patungo sa kabila.

Mabilis na paglunsad

Gamitin ang mga setting ng Mabilis na paglunsad para ilunsad ang camera kapag

naka-lock ang screen.

Ilunsad lamang

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera kapag naka-lock ang screen sa

pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

Ilunsad at kuhanan

71

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at awtomatikong kumuha ng

larawan kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

Ilunsad at i-record ang video

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at magsimulang kumuha ng

video kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

I-off

Geotagging

I-tag ang mga larawan gamit ang mga detalye ng kung saan mo kinunan ang mga ito.

Touch capture

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus sa pamamagitan ng pagpindot sa screen ng

camera gamit ang iyong daliri. Kukuha kaagad ng larawan sa sandaling alisin mo ang

iyong daliri. Available lang ang setting na ito kapag naka-set sa pag-focus gamit ang

pag-touch ang focus mode.

Shutter sound

Piliing buksan o isara ang shutter sound kapag nagrekord ka ng video.

Imbakan ng data

Maaari mong piliing i-save ang iyong data maaaring sa isang naaalis na SD card man

o sa internal storage ng iyong device.

Panloob na storage

Sine-save ang mga litrato o video sa memory ng device.

SD card

Sine-save ang mga litrato o video sa SD card.

White balance

Ina-adjust ng pagganang ito ang balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag.

Available sa screen ng camera ang icon ng setting ng white balance na .

Auto

Awtomatikong ina-adjust ang balanse ng kulay upang umakma sa mga kundisyon ng liwanag.

Incandescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa mga warm lighting na kundisyon, gaya ng sa ilalim ng mga

light bulb.

Fluorescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa liwanag ng fluorescent.

Maaraw

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na mga kundisyon sa labas.

Maulap

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maulap na kalangitan.

Available lang ang setting na ito sa Manu-mano na mode sa pagkuha.