Sony Xperia SP - Face detection

background image

Face detection

Maaari mong gamitin ang face detection upang ma-focus ang off-centre.

Awtomatikong nade-detect ng kamera ang hanggang limang mga mukha, na

ipinapahiwatig ng mga puting frames. Ipinapakita ng dilaw na frame kung aling mukha

ang napili para sa focus. Naka-set ang focus sa mukha na pinakamalapit sa kamera.

Maaari mo ring tapikin ang isa sa mga frame upang pumili kung aling mukha ang

dapat naka-focus.

Upang i-on ang face detection

1

I-aktibo ang camera.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay piliin ang .

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

4

Tapikin ang Mode ng pag-focus > Deteksyon ng mukha.

Upang kumuha ng litrato gamit ang face detection

1

Kapag bukas ang camera at naka-on ang Deteksyon ng mukha, itutok ang

camera sa iyong paksa. Maaaring makita ang hanggang sa limang mukha, at

naka-frame ang bawat nakitang mukha.

2

Pindutin ang camera key ng bahagya. Ipinapakita ng dilaw na kwadro kung

aling mukha ang naka-focus.

3

Upang kunan ng litrato, ganap na pinduting ang camera key.