Sony Xperia SP - Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato

background image

Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng

litrato

Maaari kang mag-edit o maglapat ng mga effect sa mga orihinal na larawang kinunan

mo gamit ang iyong camera. Halimbawa, mababago mo ang mga effect ng liwanag.

Pagkatapos mong ma-save ang na-edit na larawan, mananatili sa iyong device ang

orihinal na hindi binagong bersyon ng larawan.

Upang mag-edit ng larawan

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

79

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-crop ang isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato > Isang beses lang.

3

Tapikin ang > I-crop.

4

Tapikin ang upang pumili ng opsyon.

5

Upang ma-adjust ang crop frame, pindutin nang matagal ang gilid ng crop

frame. Kapag nawala ang mga parisukat sa mga gilid, mag-drag papasok o

papalabas upang baguhin ang laki ng frame.

6

Upang baguhin ang laki ng lahat ng gilid ng crop na frame nang sabay-sabay, i-

touch at tagalan ang isa sa apat na sulok upang mawala ang mga parisukat sa

mga gilid, pagkatapos ay i-drag nang naaayon ang sulok.

7

Upang ilipat ang frame ng pag-crop sa isa pang lugar ng litrato, pindutin nang

matagal ang loob ng frame, pagkatapos ay i-drag ito sa nais na posisyon.

8

Tapikin ang Ilapat ang Pagpapaliit.

9

Upang mag-save ng kopya ng larawan habang kina-crop mo ito, tapikin ang I-

save

.

Upang maglapat ng mga espesyal na effect sa isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato > Isang beses lang.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng opsyon.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-edit na larawan, tapikin ang I-save.

Upang pagandahin ang isang larawan gamit ang mga advanced na setting

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato > Isang beses lang.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng opsyon.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-edit na larawan, tapikin ang I-save.

Upang i-adjust ang mga setting ng liwanag para sa isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato > Isang beses lang.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng opsyon.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-edit na larawan, tapikin ang I-save.

Upang i-set ang saturation level ng mga kulay sa isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

2

Kung na-prompt, piliin ang Editor ng litrato > Isang beses lang.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng opsyon.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-edit na larawan, tapikin ang I-save.