Sony Xperia SP - Mga album ng larawan

background image

Mga album ng larawan

Pinagsasama-sama ng tab na Aking album ang lahat ng iyong mga album ng larawan,

kasama ang mga album ng mga larawan at video na kinunan gamit ang camera pati

na rin ang nilalaman na ibinahagi mo sa online sa pamamagitan ng mga serbisyong

gaya ng PlayMemories, Picasa at Facebook. Kapag nag-log in ka sa mga naturang

serbisyo, maaari mong pamahalaan ang nilalaman, magkomento sa mga larawan at

video, at tingnan ang mga komento mula sa mga kaibigan. Mula sa application na

Album, maaari ka ring magdagdag ng mga geotag sa mga larawan, gumawa ng mga

karaniwang gawain sa pag-edit, at gumamit ng mga paraan gaya ng Bluetooth®

wireless technology, email, at pagmensahe para magbahagi ng nilalaman.

80

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Tumingin ng mga larawan at video gamit ang serbisyo sa online na PlayMemories

2

Tumingin ng mga larawan at video sa Facebook™

3

Tumingin ng mga larawan at video sa Picasa™

4

Tumingin ng mga larawan gamit ang serbisyo sa online na Flickr™

5

Tingnan ang lahat ng larawan at video na kinunan gamit ang camera ng iyong device

6

Tingnan ang lahat ng larawan at video na naka-save sa panloob na storage ng iyong device

7

Tingnan ang iyong mga larawan sa globe mode

8

Tingnan ang iyong mga larawan sa isang mapa

9

Tingnan ang lahat ng larawan at video na naka-save sa natatanggal na memory card

10 Tingnan ang lahat ng mga larawang may mukha

Hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang serbisyo sa online na PlayMemories.

Upang tumingin ng mga larawan mula sa mga online na serbisyo sa Album

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Album > Aking album.

3

Tapikin ang nais na online na serbisyo.

4

Tapikin ang Kumonekta. Ipapakita ang lahat ng available na album sa online na

in-upload mo sa serbisyo.

5

Tapikin ang anumang album upang tingnan ang nilalaman nito, pagkatapos ay

tapikin ang isang larawan sa album.

6

Mag-flick pakaliwa upang matingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.

Upang tumingin at magdagdag ng mga komento sa nilalaman ng online na album

1

Kapag tumitingin ng larawan mula sa online na album, tapikin ang screen

upang mapakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang upang

matingnan ang mga komento.

2

Ipasok ang iyong mga komento sa field na input, pagkatapos ay tapikin ang I-

post

.

Upang "Gustuhin" ang isang larawan o video sa Facebook™

Habang tumitingin ng larawan o video mula sa isa sa iyong mga album sa

Facebook™, tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay

tapikin ang upang ipakita na "Gusto" mo ang item sa Facebook™.