Sony Xperia SP - การใช้หน้าจอสัมผัส

background image

การใชหนาจอสัมผัส

ถ้าต้องการเปิดหรือเน้นรายการ

แตะที่รายการ

ตัวเลือกการมาร์ก

ช่องตัวเลือกที่มาร์ก

ช่องตัวเลือกที่ยกเลิกการมาร์ก

เปิดสวิทช์

ปิดสวิทช์

การมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กตัวเลือก

แตะกล่องเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องหรือสวิตช์ที่ข้างๆ ชื่อตัวเลือก

การซูม

ตัวเลือกการซูมที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน

13

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ถ้าต้องการซูม

วางสองนิ้วบนหน้าจอพร้อมๆ กันแล้วลากเข้าหากัน (เพื่อซูมออก) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อซูมเข้า)

เมื่อคุณใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อซูม คุณจะสามารถซูมได้หากนิ้วมือทั้งสองอยู่ในบริเวณที่สามารถซูมได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณ

ต้องการขยายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วทั้งสองอยู่ในกรอบของภาพ

การเลื่อน

เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไล่รายการด้านข้างได้ด้วย

การลากและปัดจะไม่เปิดใช้งานสิ่งใดบนหน้าจอ

การเลื่อน

ลากหรือปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการให้หน้าจอเลื่อนไป

หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ

14

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การปัด

หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถรอให้การ

เลื่อนหยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดได้ทันทีด้วยการแตะหน้าจอ

เซนเซอร์

อุปกรณ์ของคุณมีเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจหาทั้งค่าแสงและค่าความใกล้ เซนเซอร์แสงจะตรวจหาระดับแสงโดยรอบ

และช่วยปรับความสว่างของหน้าจอให้ตามความเหมาะสม เซ็นเซอร์วัดความใกล้จะปิดหน้าจอในระหว่างการโทรเมื่อ

หูของคุณอยู่ใกล้ๆ หน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเปิดใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ของอุปกรณ์เมื่อคุณอยู่ระหว่างโทรศัพท์