Sony Xperia SP - ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ

background image

ภาพรวมไอคอนการแจงเตือนและสถานะ

ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

ความแรงของสัญญาณ
ไม่มีสัญญาณ
โรมมิ่ง
GPRS พร้อมใช้งาน
EDGE พร้อมใช้งาน
LTE พร้อมใช้งาน
NFC เปิดใช้งาน
3G พร้อมใช้งาน
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล GPRS
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล EDGE
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล 3G
เครือข่ายพร้อมใช้งาน
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล
โหมด STAMINA เปิดใช้งานอยู่
สถานะแบตเตอรี่
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
GPS เปิดใช้งาน
โหมดใช้งานบนเครื่องบิน
ฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งาน
ยังไม่ได้ใส่ SIM การ์ด
ไมโครโฟนปิดเสียงอยู่
เปิดลำโพง
โหมดไม่มีเสียง
โหมดสั่น
มีการตั้งการเตือนแล้ว
กำลังซิงโครไนซ์
เกิดปัญหาขณะลงชื่อเข้าระบบหรือการซิงโครไนซ์

118

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi® และเครือข่ายไร้สายพร้อมใช้งาน

ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างที่แสดงด้วยไอคอนในรายการนี้ อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เครือข่าย และ/หรือ

ภูมิภาคของคุณ

ไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

ข้อความอีเมลใหม่
ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ข้อความเสียงใหม่
เหตุการณ์ในปฏิทินที่ใกล้มาถึง
กำลังเล่นเพลง
อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
ข้อความคำเตือน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สายที่ไม่ได้รับ
กำลังอยู่ในระหว่างการโทร
พักสาย
การโอนสายถูกเปิดอยู่
การอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
กำลังอัปโหลดข้อมูล
การแจ้งเตือน (ที่ไม่แสดง) เพิ่มเติม