Sony Xperia SP - การใช้ Smile Shutter™‎ เพื่อถ่ายภาพเมื่อยิ้ม

background image

การใช Smile Shutter™ เพื่อถายภาพเมื่อยิ้ม

ใช้เทคโนโลยี Smile Shutter™ เพื่อถ่ายภาพเมื่อยิ้ม กล้องจะตรวจหาใบหน้าไม่เกินห้าใบหน้าและเลือกใบหน้าหนึ่ง

สำหรับการตรวจหารอยยิ้มและโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อใบหน้าที่เลือกไว้ยิ้ม กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

การเปิด Smile Shutter™

1

เปิดใช้งานกล้อง

2

แตะ แล้วแตะ

3

แตะ

ชัตเตอร์ตรวจจับรอยยิ้ม และเลือกระดับการยิ้ม

68

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการถ่ายภาพโดยใช้ Smile Shutter™

1

เมื่อกล้องเปิดและเปิด Smile Shutter™ ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุของคุณ กล้องจะเลือกใบหน้าที่จะโฟกัส

2

ใบหน้าที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นภายในกรอบสีและจะมีการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

3

หากตรวจไม่พบรอยยิ้ม ให้กดปุ่มกล้องเพื่อถ่ายภาพด้วยตนเอง