Sony Xperia SP - Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

background image

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds

inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta

gäller bland annat det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör

eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst

eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.
Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan

kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till

Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha

mer information.