Sony Xperia SP - Synkronisera med Google™‎-tjänster

background image

Synkronisera med Google™-tjänster

Synkronisera enheten med olika Google™-tjänster och håll din informationen

uppdaterad, oavsett från vilken enhet du använder Google™-kontot. Du kan till

exempel synkronisera kontakter, Gmail™ och kalenderdata.

Konfigurera ett Google™-konto för synkronisering

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Lägg till konto > Google.

3

Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller

logga in om du redan har ett konto.

4

Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de

objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

1

Från Startskärmtrycker du till på .

2

Tryck till på Inställningar > Google.

3

Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera.

4

Tryck på och tryck sedan till på Synkronisera nu.

Synkronisera ett program med ett Google™-konto

1

På Startskärm trycker du till på .

2

Tryck till på Inställningar > Google.

3

Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med. En lista visas med

program som kan synkroniseras med Google-kontot.

4

Tryck till på det programmet du vill synkronisera med det markerade Google-

kontot.

Synkronisera webbläsardata

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Google.

3

Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med och tryck sedan till på

Synka webbläsare

.

Ta bort ett Google™-konto

1

På Startskärm trycker du till på .

2

Tryck till på Inställningar > Google.

3

Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.

4

Tryck på och tryck sedan till på Ta bort konto.

5

Bekräfta genom att trycka till på Ta bort konto igen.

103

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.