Sony Xperia SP - Låsa och skydda enheten

background image

Låsa och skydda enheten

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du

ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör

använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

Ta bort luckan om du vill visa ditt IMEI-nummer.

Öppna knappsatsen på enheten och skriv

*#06#*

.

Visa enhetens IMEI-nummer

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Om mobilen > Status.

3

Rulla till IMEI för att visa IMEI-numret.

SIM-kortskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten via en PIN-kod. När

ett SIM-kort är låst är abonnemanget som är länkat till kortet skyddat.
Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras

ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod (Personal

Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från

nätoperatören.

Spärra ett SIM-kort

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Lås

SIM-kort

.

3

Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på OK.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort.

3

Tryck till på Byt PIN-kod.

4

Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på OK.

5

Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på OK.

6

Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på OK.

114

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

1

Tryck till på från Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar

3

Tryck till på Fasta nummer (FDN) > Ändra PIN2-kod.

4

Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck till på OK.

5

Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck till på OK.

6

Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck till på OK.

Låsa upp ett låst SIM-kort

1

Ange PUK-koden och tryck till på .

2

Ange en ny PIN-kod och tryck till på .

3

Ange PIN-koden igen och tryck till på .

Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Om det händer kan

du kontakta tjänstleverantören för att få ett nytt SIM-kort.

Konfigurera ett skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen på din enhet. Du kan t.ex. använda Face Unlock-

funktionen som använder en bild av ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Du kan även

ställa in ett upplåsningsmönster för skärmen, ett nummerbaserat PIN-lås eller ett

textbaserat lösenord.
Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmupplåsningsmönstret, PIN-koden eller

lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att

återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer

information.

Ställa in ett skärmlås

1

Tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås från Startskärm.

2

Välj ett alternativ.

Upprätta Face Unlock-funktionen

1

Utgå från Startskärm och tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

2

Tryck till på Face Unlock och följ anvisningarna i telefonen för att ta en bild av

ditt ansikte.

3

När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på Fortsätt.

4

Välj en reservlåsningsmetod och följ instruktionerna i enheten för att slutföra

konfigurationen.

Face Unlock-funktionen är mindre säker än ett skärmlåsmönster, PIN-kod eller lösenord.

Någon som liknar dig kan låsa upp enheten.

Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning

men inte för starkt och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

1

Aktivera skärmen.

2

Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du rita reservmönstret eller

ange PIN-koden för att låsa upp skärmen.

Inaktivera Face Unlock-funktionen

1

På Startskärm, trycker du till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

2

Rita ditt reservskärmupplåsningsmönster eller skriv in din PIN-kod.

3

Tryck till på Dra.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

1

Dra statusfältet nedåt och tryck till på .

2

Tryck till på Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord.

3

Följ de anvisningar som visas i enheten.

115

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

1

Aktivera skärmen.

2

Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Om du misslyckas med att rita upplåsningsmönstret på skärmen fem gånger måste du vänta i

30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

3

Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

4

Tryck till på Grafiskt lösenord.

5

Följ de anvisningar som visas i enheten.

Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

1

Tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås på startskärmen.

2

Rita upplåsningsmönstret för skärmen.

3

Tryck till på Dra.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

1

Tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN på startskärmen.

2

Ange en numerisk PIN-kod.

3

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

4

Tryck till på Fortsätt.

5

Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.

6

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

7

Tryck till på OK.

Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

1

Tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås från Startskärm.

2

Ange din PIN-kod och tryck sedan till på Nästa.

3

Tryck till på Dra.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

1

Från Startskärm, tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås >

Lösenord

.

2

Ange ett lösenord.

3

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

4

Tryck till på Fortsätt.

5

Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.

6

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

7

Tryck till på OK.

Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

1

Gå till Startskärm och tryck till på > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

2

Ange lösenordet och tryck till på Nästa.

3

Tryck till på Dra.