Sony Xperia SP - Konferenssamtal

background image

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera

andra personer samtidigt.

Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett

konferenssamtal.

Ringa ett konferenssamtal

1

Tryck till på under ett pågående samtal.

2

Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . När den andra

deltagaren svarar parkeras den första deltagaren.

3

Tryck till på om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.

4

Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

1

Tryck till på {0} deltagare under ett pågående konferenssamtal.

2

Tryck till på telefonnumret till den deltagare som du vill tala med privat.

3

Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet

knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

1

Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet

deltagare. Knacka exempelvis på 3 deltagare om det finns tre deltagare.

2

Knacka på bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

Knacka på Avsluta konferenssamtal under konferenssamtalet.