Sony Xperia SP - Förstärka ljudet

background image

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

1

Tryck till på medan en låt spelas i programmet "WALKMAN".

2

Tryck till på Inställningar > Ljudeffekter > Ljudanpassning.

3

Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned.

Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på

och välja en stil.

Aktivera surroundljudet

1

När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .

2

Tryck till på Inställningar > Ljudeffekter > Ljudanpassning > Inställningar >

Surroundljud (VPT)

.

3

Välj en inställning och bekräfta genom att trycka till på OK.