Sony Xperia SP - Dela musik

background image

Dela musik

Skicka en låt

1

Öppna startskärmen för WALKMAN.

2

Bläddra till den låt eller det album som du vill skicka och rör sedan vid och håll

kvar på låttiteln.

3

Tryck till på Dela.

4

Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

Du kan också skicka album och spellistor på samma sätt.

Dela musik på Facebook™

Funktionen Vänners musik samlar länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du

och dina vänner har delat på Facebook™.

"Gilla" en sång på Facebook™

1

Tryck till på omslaget medan sången spelas upp i "WALKMAN"-programmet.

2

Tryck till på för att visa att du "gillar" sången på Facebook™. Om du vill kan

du lägga till en kommentar i kommentarfältet.

3

Tryck till på Dela för att skicka sången till Facebook™. Om sången tas emot

utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

61

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hantera musik från dina vänner

1

Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på Vänners musik > Senaste.

2

Tryck till på ett objekt för att öppna det och bearbeta det efter önskemål.

3

Tryck till på för att visa att du "gillar" låten på Facebook™. Om du vill kan du

lägga till en kommentar i kommentarsfältet.

Visa din delade musik

1

Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck sedan till på Vänners musik >

Mina delningar

.

2

Bläddra till ett objekt som du vill öppna och tryck till på det. Alla kommentarer

om objektet visas (om sådana kommentarer finns).