Sony Xperia SP - Meddelandeinställningar

background image

Meddelandeinställningar

Ändra inställningarna för aviseringsinställningarna för meddelanden

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på Inställningar.

3

Ställ in ett aviseringsljud genom att trycka till på Aviseringssignal och välja ett

alternativ.

4

Andra aviseringsinställningar ställs in genom att markera eller avmarkera

relevanta kryssrutor.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på Inställningar.

3

Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporter genom att trycka till på

Leveransrapport

.