Sony Xperia SP - Skicka kontaktinformation

background image

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

1

Tryck till på Startskärm och sedan på på .

2

Tryck till på Jag själv.

3

Tryck på och tryck sedan till på Skicka kontakt > OK.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.

3

Tryck på och tryck sedan till på Skicka kontakt > OK.

4

Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Markera flera.

3

Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla

kontakter.

4

Tryck till på och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna

på skärmen.