Sony Xperia SP - Lägga till och redigera kontakter

background image

Lägga till och redigera kontakter

Lägga till en kontakt

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på .

3

Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till

en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till

kontakten. Ett alternativ är att trycka till på Telefonkontakt om du bara vill

använda och spara kontakten på din enhet.

4

Skriv in eller välj önskad information för kontakten.

5

Tryck till på Klar när du är klar.

När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 kommer det kontot att visas som det

standardkonto som erbjuds nästa gång du lägger till en kontakt. Men du kan ändra detta konto

genom att redigera kontakten efter att du sparat den.

Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver

du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .

3

Redigera den önskade informationen.

4

Tryck till på Klar när du är klar.

Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.

Associera en bild med en kontakt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .

3

Tryck till på och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.

4

När du har lagt till bilden trycker du till på Klar.

Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen Album.

Anpassa ringsignalen för en kontakt

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .

3

Tryck till på > Ställ in ringsignal.

4

Välj ett alternativ och tryck sedan till på Klar.

5

Tryck till på Klar.

Radera kontakter

1

Gå till Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.

3

Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för

att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera Markera alla.

4

Tryck till på och sedan på Radera.

46

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Redigera kontaktinformation om dig själv

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck till på Jag själv och sedan på .

3

Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.

4

Tryck till på Klar när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på > Spara.

3

Välj en befintlig kontakt eller tryck till på Skapa ny kontakt.

4

Redigera kontaktinformationen och tryck till på Klar.