Sony Xperia SP - Favoriter och grupper

background image

Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från

programmet Kontakter. Du kan även tilldela grupperna kontakter för att få snabb

åtkomst till dem från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

1

På Startskärm, knacka på och knacka sedan på .

2

Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.

3

Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

1

På Startskärm, tryck till på och tryck till på .

2

Tryck till på .

Tilldela en grupp en kontakt

1

I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.

2

Tryck till på och tryck sedan till på fältet direkt under Grupper.

3

Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.

4

Tryck till på Klar.