Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Använd Smart Connect-programmet för att se vad som händer i enheten när du

ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan även använda Smart Connect för att ange

en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på

dygnet.
När du till exempel ansluter ditt headset kan du skapa en händelse så att följande

åtgärder utförs på enheten:

Under pendlingen till jobbet varje dag, från kl. 7:00 till 9:00, startar "WALKMAN"-

programmet och webbläsaren öppnar dagstidningen. Ringvolymen är inställd på

vibrering.

På väg hem från jobbet startar FM-radion och en anteckningsapp med din inköpslista

öppnas.

Starta Smart Connect-programmet

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på .

101

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skapa en Smart Connect-händelse

1

Starta Smart Connection-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första

gången, tryck till på OK för att stänga introduktionsskärmen.

2

Tryck till på på Händelser-fliken.

3

Namnge händelsen och tryck till på Skapa.

4

Under När, lägger du till antingen ett tillbehör eller ett tidsintervall, eller båda.

5

Under Gör detta, lägger du till vad du vill ska hända i enheten.

6

Under I slutet, lägger du till vad du vill ska hända när du kopplar ur tillbehöret

eller när tidsintervallet upphör. Om båda dessa villkor är inställda startar

åtgärderna antingen när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör.

7

Tryck på för att spara händelsen.

För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

1

Starta Smart Connection-programmet.

2

Tryck till på en händelse på Händelser-fliken.

3

Dra reglaget åt höger om händelsen är avstängd.

4

Justera inställningarna efter önskemål.

Om du vill ta bort en händelse, tryck till på raden för händelsen, tryck till på >

Radera

händelse och tryck till på Ta bort för att bekräfta.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan

ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless

Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar

program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter

visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

1

Starta Smart Connect. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker

du till på OK för att stänga välkomstskärmen.

2

Tryck till på Enheter och sedan på .

3

Tryck till på OK för att börja söka efter enheter.

4

I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

1

Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.

2

Starta Smart Connect.

3

Tryck till på Enheter och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.

4

Välj önskade inställningar.

102

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.