Sony Xperia SP - Skärmspegling

background image

Skärmspegling

Använd skärmspegling för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor

skärm utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en

trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan titta på dina favoritfoton

direkt från soffan. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik

från din enhet via högtalarna på TV:n.

För att ovannämnda funktioner ska fungera måste det finnas stöd för skärmspegling baserat

på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ på din TV. Om det inte finns stöd för skärmspegling på din TV

måste du köpa ett trådlöst grafikkort separat.

När du använder skärmspegling kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från

andra Wi-Fi® nätverk.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

1

TV

: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera

skärmspeglingsfunktionen.

2

Din enhet

: Dra statusfältet nedåt och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på Xperia™-anslutningar > Skärmspegling.

4

Tryck till på Slå på Skärmspegling och välj en enhet.

Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspegling.

100

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.