Sony Xperia SP - Dela innehåll med DLNA Certified™‎-enheter

background image

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra

enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living

Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska

kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-

enheter på din enhet.
När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna

på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har

tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar

denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät.

Serverenheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge

tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät

som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på WALKMAN.

3

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

4

Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp.

Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på Filmer.

3

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

4

Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela

upp.

Visa ett delat foto på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Tryck till på på Startskärm.

3

Leta reda och tryck till på Album > Mina album. Alla dina tillgängliga

onlinealbum och anslutna enheter visas.

4

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

5

Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Förbereda för uppspelning av innehåll från din enhet på DLNA

Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-

enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med

kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som

90

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

klientenhet. Din enhet fungerar som en medieserver när den gör innehåll tillgängligt

för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela

klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som

registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande

enheter.

Upprätta fildelning med användning av funktionen Anslutna enheter[MR2]

1

Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.

2

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

3

Tryck till på och sedan på Medieserver.

4

Slå på funktionen Dela media genom att dra reglaget. visas i statusfältet.

Enheten kan nu fungera som medieserver.

5

Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

6

En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in

åtkomstbehörigheterna i fråga för andra enheter.

Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om.

Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan ansluta

kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.

Du har även tillgång till Medieserver-menyn under Inställningar > Xperia™ >

Medieserverinställningar. Om du stänger Medieserver-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att

köras i bakgrunden.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på Medieserver.

3

Använd skjutreglaget för att stänga av funktionen Dela media.

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på Medieserver.

3

Välj en enhet från Väntande enheter-listan.

4

Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på Medieserver.

3

Välj en enhet i listan med Registrerade enheter, välj sedan Ändra namn.

4

Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på Medieserver.

3

Välj en enhet från Registrerade enheter-listan.

4

Tryck till på Ändra åtkomstnivå och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela med andra DLNA Certified™-enheter

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .

2

Tryck till på och sedan på Medieserver.

3

Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som

sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den

andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer),

vilket innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från

91

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator

som kör Windows® 7 eller senare.

Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet

som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.

Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-

enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

1

Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till

samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.

2

Utgå från Startskärm och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på Album.

4

Bläddra till och öppna den fil som du vill visa.

5

Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på och välj en

DMR-enhet att dela ditt innehåll med. De valda filerna spelas upp i kronologisk

ordning på den valda enheten.

6

Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på och välja enheten. Filen

spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon

och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

1

Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till

samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.

2

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på WALKMAN.

3

Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.

4

Tryck till på och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas

automatiskt på den enhet du har valt.

5

Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på och välja enheten. Låten

spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.