Sony Xperia SP - Ansluta enheten till en TV med en kabel

background image

Ansluta enheten till en TV med en kabel

Anslut enheten till en TV och visa innehåll som du sparat på enheten på en större

skärm. När du ansluter enheten till TV-apparaten öppnas Startapp för TV. Med detta

program kan du spela upp mediefiler från enheten på TV:n och på andra enheter.

Du kan behöva köpa en MHL-kabel separat.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

1

Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel. visas i enhetens

statusfält när en anslutning har upprättats.

2

Startapp för TV

-programmet startar automatiskt. Följ anvisningarna för att visa

dina mediefiler på tv-apparaten.

Visa innehåll från enheten på en tv med stöd för HDMI™-inmatning

1

Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptern till en USB-

strömförsörjningsenhet.

2

Anslut adaptern till en tv med hjälp av en HDMI™-kabel. visas i enhetens

statusfält när en anslutning har upprättats.

3

Programmet Startapp för TV startas automatiskt. Följ anvisningarna för att visa

dina mediefiler på tv:n.

Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

1

Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Avisering medan enheten är

ansluten till TV-apparaten.

2

Tryck till på Ansluten via MHL.

Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna panelen

Aviseringar.

Koppla från enheten från tv-apparaten

Koppla från MHL™-kabeln eller MHL-adaptern från enheten.