Sony Xperia SP - Montering

background image

Montering

Ta bort luckan på baksidan

Placera en tumnagel i mellanrummet mellan luckan på baksidan och enhetens

ena sida, och lyft sedan upp luckan.

8

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Sätta i mikro-SIM-kortet och minneskortet

Stäng av enheten, ta bort luckan på baksidan och sätt sedan i minneskortet och

mikro-SIM-kortet i motsvarande kortplatser.

Minneskortet kanske inte ingår vid inköp på alla marknader.

Enheten kräver ett mikro-SIM-kort. Om du infogar ett inkompatibelt SIM-kort i skåran för

mikro-SIM-kortet kan kortet eller enheten skadas, och Sony ger inte garanti för och är inte

ansvariga för skador som orsakats av användningen av inkompatibla eller ändrade SIM-kort.

Fästa luckan på baksidan

1

Sätt den bakre luckan på enhetens baksida och tryck sedan de övre hörnen

nedåt så att de låses på plats.

2

Tryck ned sidorna på luckan, börja uppifrån och gå nedåt. Det hörs ett klickljud

när klämmorna på insidan av luckan låses på plats.

Upplyst och genomskinligt band

Det genomskinliga bandet på telefonen lyser upp när du använder vissa program, när

du tar emot ett samtal och vid alarm. Sedan slocknar det efter några sekunder för att

spara ström.
Färgen på det upplysta bandet beror på vilket tema du använder. När du tittar på foton

i galleriet ändras färgen beroende på vilket foto du tittar på. När du spelar musik med

musikspelaren ändras färgen varje gång ett nytt albumomslag visas. Du kan justera

de här olika ljuseffekterna.

Ställa in enhetens ljuseffekter

1

På Startskärm trycker du till på .

2

Tryck till på Inställningar > Display > Ljuseffekter.

3

Välj de effekter du vill använda.

9

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.