Sony Xperia SP - Låsa och låsa upp skärmen

background image

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen

för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på

pekskärmen när du inte använder den.

Aktivera skärmen

Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa upp skärmen

Sätt ett finger på skärmen och dra uppåt eller nedåt.

Det finns flera sätt att låsa upp skärmen. Mer information finns i

Konfigurera ett skärmlås

sidan 115.

Låsa skärmen

När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .